4
© 2011 All rights reserved
Photograpy by Rolands Foto, Skara.
ISBN 978-91-633-8248-2
Printed at Fälth & Hässler, Värnamo, Sweden, 2011.